قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

اطلاعیه انتخاب واحد سال تحصیلی 94-95

اطلاعیه انتخاب واحد سال تحصیلی 94-95

پیام رئیس دانشکده

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران حاوی پیام تغذیه از بافت سلولی مولکولی برای فرد و جامعه است که اصطلاحاً «سلول تا جامعه» نامیده می شود.

رویداد های مهم

تاریخچه دانشکده

در این قسمت می توایند بخشی از تاریخچه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی را مطالعه کنید.

تاریخچه دانشکده

بيوشيمي و تغذيه دو قسمت مهم از بخش اكولوژي انساني، دانشكده بهداشت و موسسه تحقيقات بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي سالهاي 1344 تا 1370 بودند. در سال 1371 واحد تغذيه وبيوشيمي (DNB) به عنوان يك واحد مستقل شروع به كار كرد. اين واحد درجه MSPH را در تغذيه (ازسال 1350)، MSc را در بيوشيمي (از سال 1373) وPh.D علوم تغذيه را از سال 1374 ارائه كرد. در سال 1388، DNB به سه بخش مجزاي تغذيه جامعه، تغذيه باليني وتغذيه سلولي ومولكولي تقسيم شد.
اين سه بخش اساس دانشكده علوم تغذيه ورژيم شناسي(SNSD) را در اردیبهشت 1389 تشكيل داد. بخش سابق علوم تغذيه و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، با (SNSD) در آبان 1389 ادغام گرديد.

 

مطالعه بیشتر

 

 eo  eo  eo
 eo  eo  eo