arrow
arrow
arrow
arrow

آزمایشگاه تغذیه بالینی ، زیرمجموعه ای از آزمایشگاه کل دانشکده میباشد که هدف آن اندازه گیری میزان متابولیسم انرژی فرد در شرایط مختلف میباشد.برای مثال حین استراحت یا فعالیت فیزیکی وغیره.

از دیگر اهداف این آزمایشگاه اندازه گیری ترکیب بدن با روش های مختلف از جمله BIA(مقاومت الکتریکی) و همچنین استفاده از کالیپر می باشد. در این آزمایشگاه عملیات خون گیری و نمونه گیری نیز انجام می شود.

 

آخرین اخبار

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.