معرفی

واحد دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان زير مجموعه اي از مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران مي باشد كه به صورت رسمي در تاريخ 8 آبان ماه 1391 با حضور سركار خانم دکتر پاسالار سرپرست مرکز پژوهشهای علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران، سركار خانم دکتر کوهدانی معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی و سركار خانم دکتر محمودی سرپرست مرکز پژوهش های علمي دانشجويان دانشکده علوم تغذیه ورژیم شناسی با برگزاري جلسه ی آشنایی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد تغذیه با مرکز پژوهش های علمی دانشجویان در محل باشگاه علمی دانشجویان آغاز به كار نمود.

اهداف

ازجمله اهداف این مرکز عبارتند از:

 • هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش برای تمام دانشجویان
 • گسترش نوآوری و کارآفرینی
 • شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
 • نظام‌مند کردن حضور موثر در مجامع علمی بین المللی
 • گسترش روابط عمومی و انتشارات

عضو

عضو: اعضای مرکز به دو دسته اعضای عادی و اعضای فعال تقسیم مي شوند.

عضو عادی: همه‌ی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکي تهران عضو عادی مرکز هستند و مي توانند از امکانات و فرصت های مرکز بهره ببرند.

عضو فعال: اعضای عادی که مشمول یکي از ردیف های زیر باشند عضو فعال محسوب مي شوند.

 1. اعضای کنونی و سابق مرکز
 2. مدرسین کنونی و سابق کارگاه‌های مرکز
 3. منتور‌های مرکز
 4. افرادی که مجری یا همکار طرح پژوهشی مصوب در مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان بوده‌اند.
 5. اعضای انجمن‌های پژوهشی
 6. افرادی که مقاله چاپ شده با وابستگی مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان داشته باشند.
 7. افرادی که خلاصه مقاله چاپ شده با وابستگی مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان در کتابچه کنگره داشته باشند.

.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.