به دانشجویان ممتاز ونمونه 3 برابر سقف مجاز وام تحصیلی و ضروری تعلق می گیرد.
نمونه کسی است که بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شده است.
دانشجویان ممتاز باید حایز یکی از شرایط زیر باشند:
• برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکتری
• دارندگان مدال طلا- نقره-برنز از المپیادهای علمی دانش آموزی(بامعرفی وزارت آموزش و پرورش)
• دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجوئی با تایید وزارت
• رتبه های اول تا سوم جشنواره رازی و جوان خوارزمی
• مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.