به منظور حمایت از نخبگان واستعدادهای برتر، بنیاد ملی نخبگان با همکاری صندوق اقدام به اعطای ودیعه مسکن به صورت قرض الحسنه می نماید.
• این وام به نخبگان دارای معرفی نامه از بنیادکه ساکن خوابگاه نباشند و به شرط اجاره مسکن پرداخت می شود.
• دانشجوی واجد شرایط با معرفی نامه رسمی از صندوق به معاونت معرفی می گردد
• مبلغ ودیعه مسکن بر اساس تشخیص ومعرف بنیاد می باشد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.