مبلغ قابل پرداخت :
وام تحصیلی دانشجویان مجردماهیانه 000/750ریال و دانشجویان متاهل 000/980ریال
به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 000/400ریال حق اولاد تعلق می گیرد(حداکثر تا 3 فرزند)
وام مسکن به دانشجویان مجرد ماهیانه000/850ریال و دانشجویان متاهل 000/1100ریال می باشد

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.