اين وام فقط به دانشجويان متاهل دوره های روزانه که در محل سکونت خانواده یا خوابگاه نبوده و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری ارایه نمایندفقط یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد. و دانشجو بايستی در زمان فراغت از تحصيل يا ترک منزل به هر دليل ديگر عيناً به صندوق مسترد نمايد.
تبصره : به دانشجویانPh.D. و کارشناسی ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصيل وديعه مسکن پرداخت می گردد.

1. مبلغ این وام برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 000/75000ریال می باشد
2. منزل اجاره ای باید در استان محل تحصیل دانشجو باشد.
3. به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می نمایندودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.