مبلغ این وام 000/2000ریال است و به دانشجویانی که دارای شرایط ذیل باشند پرداخت می گردد.
• نفرات اول تا سوم المپیادهای ورزشی، المپیادهای فرهنگی و مسابقات قرآنی
• دانشجویان حادثه دیده بلایای طبیعی
• دانشجویان حادثه دیده در سوانح وتصادفات
• دانشجویان مبتلا به بیماریهای خاص و پرهزینه

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.