به دانشجویانی که عازم سفر مفرده حج و عتبات می باشند یک نوبت وام ضروری به میزان 000/5000ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می شود.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.