معرفی معاون دانشجویی، فرهنگی :

 دکتر حامد پورآرام

عضو هیئت علمی

مرتبه ی علمی: دانشیار

لینک به CV

تلفن: 88955975-021

داخلی 101

 

درباره معاونت دانشجویی، فرهنگی:
معاونت دانشجوئی – فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی باهمکاری اداره رفاه و تعاون معاونت دانشجوئی دانشگاه و صندوق رفاه وزارت ، جهت تامین بخشی از هزينه های دانشجويان شاغل به تحصيل ، طبق آئين نامه های مربوطه، تسهیلات مالی پرداخت می نماید.
همچنین این معاونت وظیفه برنامه ریزی، راهبری، حمایت و اجرای کلیه فعالیتهای فرهنگی در سطوح دانشجویان و کارکنان مطابق با مصوبات و مقررات مربوطه را بعهده دارد.این معاونت سعی دارد با جذب دانشجویان مستعد و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی بنحوی که در طی تحصیل بتوانند امکانات فرهنگی و فکری و علایق بالقوه خود را به صورت بالفعل در آورند، اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشد.
وظایف:
- نظارت بر سلامت جو فرهنگی دانشکده و رعایت شئون و شعائر اسلامی از سوی استادان، کارمندان و دانشجویان.
-بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان و کارکنان در زمینه مسایل اخلاقی و اسلامی با اجرای برنامه های فرهنگی و انتشار جزوات.
-تشکیل شورای فرهنگی دانشکده و برنامه ریزی سالانه فرهنگی.
-ایجاد زمینه لازم برای برگزاری مراسم، برنامه ها و مناسبتهای فرهنگی، ملی و مذهبی و نظارت بر چگونگی محتوای آنها.
-هماهنگی در برگزاری اردوها و مسابقات فرهنگی برای کارکنان و دانشجویان و اعضای هیئت علمی در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی.
-بررسی و شناخت نیازهای معاونت و اعلام آنها به حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه.
-نظارت بر فرایندهای مربوط به ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی و تهیه و ارائه گزارش عملکردبه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
-انجام کلیه امور دانشجویی دانشکده (وامها- خوابگاه- تسویه حساب- تربیت بدنی و تغذیه)
-حمایت و تشویق دانشجویان و اساتید دانشکده در جهت نوآوری برنامه های دانشجویی، فرهنگی.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.