شرایط دریافت وام:

1.کليه دانشجويان واجد شرايط می توانند در هر نيمسال ، وام تحصيلی و مسکن دريافت نمايند
2- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع می باشد.
3--به دانشجويان بورسيه و کارمند، وام تحصيلی تعلق نمی گيرد.
4-دانشجويان ميهمان بايد از دانشگاه مبداء درخواست وام نمايند
5-وام مسکن صرفا به دانشجویانی که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشندو اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند پرداخت می گردد.

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.