سرکار خانم فاطمه نوروزیان

مسئول دبیرخانه

داخلی 142

fereshte-sojodi

سرکار خانم فرشته سجودی

 

تلفن:88955975-021

 داخلی 102

    سرکارخانم

سحر زاهدی

 داخلی 140

 

 جناب آقای ناصر رهبر

مسئول امور عمومی

داخلی 139

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.