معرفی کارکنان

 

 

 

جناب آقای محمد رضا حبیبی

سرپرست امور اداری

تلفن: 88955746-021

 داخلی 103

fereshte-sojodi

سرکار خانم فرشته سجودی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

تلفن:88955975-021

داخلی 101

سرکار خانم فاطمه نوروزیان

مسئول دبیرخانه

داخلی 142

سرکار خانم عذرا نادری

 منشی گروه

داخلی 102

جناب آقای ناصر رهبر

مسئول امور عمومی

داخلی 139

 

 

 

 

جناب آقای علی شهمرادی

انباردار

داخلی 138

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.