جناب آقای محمد رضا حبیبی

سرپرست امور اداری

تلفن: 88955746-021

 داخلی 103

fereshte-sojodi

سرکار خانم فرشته سجودی

 

تلفن:88955975-021

 داخلی 102

سرکار خانم فاطمه نوروزیان

مسئول دبیرخانه

داخلی 142

 

 

جناب آقای ناصر رهبر

مسئول امور عمومی

داخلی 139

 

جناب آقای علی شهمرادی

انباردار

داخلی 148

 جناب آقای علی پیرزادیان

 کارپرداز

 داخلی 

 

 

 

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.