سرکارخانم 

مهناز علاء الملکی

سرپرست امور مالی

تلفن:88955983-021

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.