معرفی کارکنان

 

سرکار خانم فرناز سام خانیانی 

حسابدار

تلفن: داخلی 139

سرکار خانم مهناز علاءالملکی

سرپرست امور مالی

تلفن:88955983-021

 

 

جناب آقای حسن شیرینی

امین اموال

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.