انجام طرح‌هاي پژوهشي كلان منطبق با سياست‌گذاري‌هاي ملي و منطقه ای

 افزایش طرح‌هاي پژوهشي كاربردي مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي و ......

 اجرای طرح‌هاي پژوهشي بنیادی

 چاپ و نشر كتاب هاي علمي

 انتشار مقالات علمي

 ثبت اختراع و ابداع علمی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.