یازدهمین جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

برگزاری نهمین جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی

1398/08/20همایش کارآفرینی و خلق ثروت مبتنی بر دانش در دانشگاه نسل سوم در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

نشست حمایت‌ها و تسهیلات مالی طرح‌های فناورانه و کسب‌وکاردانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی 1398/07/21

هفتمین جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده1398/06/25

جلسه کمیته مشورتی معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی 98/04/24

جلسه شورای ارتباط با صنعت1398/03/28

کارگاه یک روزه فرآیند ثبت اختراع در ایران 1398/02/31

کارگاه "آشنایی با فرآیند اجرایی طرح های ارتباط با صنعت "1397/10/10

حضور دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در جشنواره علم برای همه1397/08/20

جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه مورخ25/6/97
در ابتدای جلسه دکتر آزادبخت به ارایه توضیحاتی در خصوص فلوچارت ثبت طرح های ارتباط با صنعت پرداخته و با نظرات اعضا فلوچارت مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه اعضا نقطه نظرات خویش را در خصوص سهم ریالی مجریان و نیز چگونگی حضور مجریان تمام وقت در طرح های ارتباط با صنعت ابراز کردند. سپس طرح دکتر نوروزی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت

 

جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه مورخ10/7/97

در ابتدای جلسه دکتر آزادبخت(معاون پژوهشی دانشکده) مصوبات جلسه قبلی شورا را یادآوری کردند که بر اساس آیین نامه شورای ارتباط با صنعت، تعریف طرح های مربوطه مشخص شد. در ادامه نیز نحوه مشارکت اعضای هیات علمی در طرح های ارتباط با صنعت براساس آیین نامه ارایه شد. سپس در خصوص پیش نویس سهم مجریان در طرح های ارتباط با صنعت مذاکره صورت گرفت و اعضای محترم شورا نظرات خود را ارایه دادند.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.