خدمات سنجش و مشاوره تغذیه ای دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

 • بررسي وضعيت تغذيه اي از طريق اندازه گيري مواد مغذي دريافتي
 • ارزيابي وضع سلامت و رشد از طريق اندازه گيري هاي آنتروپومتریک (تن سنجي) در گروههاي سني متفاوت
 • اندازه گيري تركيبات بدن (آب كل بدن، توده بدون چربي و درصد چربي بدن) با استفاده از دستگاه BIA
 • بررسی میزان متابولیسم بدن در فاز استراحت
 • ارزيابي وضع تغذيه از طريق اندازه گيري هاي چين پوستي با كاليپر

 

     

 

خدمات آزمایشگاهی بالینی و تحقیقاتی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

 • بررسي و اندازه گيري فاكتورهاي بيوشيميايي و ارتباط آن با بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي تغذيه اي، سندرم متابوليك
 • تخليص و جداسازي ملكول هاي بيوشيميايي جهت استفاده در پروسه تغذيه اي و همچنين تخليص و جداسازي آنزيم ها جهت بررسي واكنش هاي بيوشيميايي مختلف در پروسه توليد انرژي و متابوليسم
 • اندازه گيري فلزات با روش جذب اتمي
 • اندازه گيري ويتامين ها، بتاکاروتن و غیره به روش HPLC
 • انسولين، کورتیزول، استرادیول، DHEA، FSH، LH، C-peptide، SHBG، T3، T4، TSH، PTH، هورمون رشد، پروژسترون، 17-هیدروکسی پروژسترون، استریول، اندروستن دیون، پرولاكتين، تستوسترون تام، تستوسترون آزاد، اسید فولیک سرم، ويتامين B-12، پرولاکتین، فريتين، RBC Folate ، فولات، PTH،ACTH، کلسی تونین، پروکلسی تونین، 25-هيدروكسي ويتامين دی، 1و25-هيدروكسي ويتامين دی با روش الایزا و ECL
 • اندازه گیری قند خون و هموگلوبین A1C ، پروفایل چربی، انواع آنزیم های کبدی و قلبی، پروتئین های فاز حاد، فاکتورهای التهابی، کلسیم، اوره، اسید اوریک، کراتینین، آلبومین، منیزیم، پروتئین، آهن، ترانسفرین، فریتین، فسفر، کراتین فسفوکیناز و اندازه گیری الکترولیت ها، شمارش سلول های خونی (CBC) و ESR
 • کشت سلول و نگهداري سلول ها و جداسازی اختصاصی سلول ها با استفاده از سیستم MACS
 • استخراج DNA، RNA ، microRNA و ساخت cDNA
 • طراحی پرایمر، PCR و تعيين كمي ميزان بيان ژن به روش Quantitative Real-time PCR
 • الكتروفورز محصولات PCR به روش Agarose Gel Electrophoresis و يا PAGE
 • تعيين جهش هاي ژنتيكي و پلي مورفيسم هاي DNA به روش هاي RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) و TaqMan Real-Time PCR
 • بررسی بیان پروتئین ها

 

        

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.