امروزه با توجه به تغيير و تحولات سريع در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و محيطي برطرف كردن نيازهاي جامعه و رشد فنآوري به صورت عملي بدون انجام پژوهش هاي كاربردي و ارتباط مستمر و صحيح علمي و پژوهشي مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي با مراكز دانشگاهي امكان‌پذير نيست. به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تكامل است. بر همين اساس دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راه‌اندازي شد و از تيرماه سال 1381 رسماً در حوزه دانشگاه آغاز به كار نمود و همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فنآوري بين دانشکده  و صنعت مورد توجه وطرح های در ارتباط با صنعت آغاز شده و پس از تفویض اختیار دانشگاه به دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در تاریخ 25 بهمن ماه سال 96 این امر در دانشکده عملا وارد فاز جدیدی شد. در حال حاضر فعالیتهای شورای ارتباط با صنعت دانشکده زیر نظر معاونت پژوهشی می باشد. دکتر سعید حسینی مسئول ارتباط با صنعت دانشکده می باشند و دکتر مجتبی سلطانی نیز به عنوان نماینده دانشکده در دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معرفی شده اند.

 

اعضا و نمایندگان شورای ارتباط با صنعت وجامعه گروههای دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دکتر حسین زاده ، ریاست دانشکده

دکتر آزادبخت، معاون پژوهشی دانشکده

دکتر حسینی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

دکتر جعفریان معاون اداری و مالی دانشکده

دکتر پورآرام معاون آموزش دانشکده

دکتر محمودی معاون بین الملل دانشکده

دکتر کشاورز نماینده گروه تغذیه بالینی

دکتر اسماعیل زاده نماینده گروه تغذیه جامعه

دکتر پیشوا نماینده گروه سلولی و مولکولی

مصطفی صابریان رابط و دبیر شورا

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.