دکتر نیاز محمدزاده هنرور

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

مرتبه علمی دانشیار

 نماینده دانشکده در دفتر  همکاری ، دانشگاهصنعت و جامعه

 

امروزه با توجه به تغيير و تحولات سريع در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و محيطي برطرف كردن نيازهاي جامعه و رشد فنآوري به صورت عملي بدون انجام پژوهش هاي كاربردي و ارتباط مستمر و صحيح علمي و پژوهشي مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي با مراكز دانشگاهي امكان‌پذير نيست. به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تكامل است. بر همين اساس دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راه‌اندازي شد و از تيرماه سال 1381 رسماً در حوزه دانشگاه آغاز به كار نمود و همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فنآوري بين دانشکده  و صنعت مورد توجه وطرح های در ارتباط با صنعت آغاز شده و این امر در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی عملا با معرفی سرکار خانم دکتر نیاز محمد زاده هنرور به عنوان نماینده دانشکده در دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه آغاز و از سال 1392 فعالیت های خود را به صورت منسجم و پیگیرانه شروع نموده است.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.