دکتر  محمد جواد حسين زاده:

•    Adropin, Nesfatin-1, glucose, insulin and lipid profile serum level in obese and normal weight adults

•    Assessment of serum levels of adiponectin and ADMA in Patients with persistent and permanent atrial fibrillation following supplementation with fish oil

•    Effects of garlic supplementation on serum levels of resistin and tumor necrosis factor-α in post menopause overweight and obese women with knee osteoarthritis

•    Effects of quercetin on Asymmetric Dimethylarginine in patients in the chronic Phase of Ischemic Stroke

•    The effects of CoQ10 supplementation on plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA), in type 2 overweight and obese diabetic patients

•    The effects of energy density of daily food intake on inflammatory markers and adipocytokines in patients with type 2 diabetes

•    The comparision between serum levels of visfatin, vaspin and 25hydroxyvitamin D in obese and normal weight women

•    The evaluation of serum visfatin changes after olive oil consumption and weight reduction in overweight women

•    The effect of Omega3 on serum Visfatin concentration in patients with type 2 diabetes

•    The effect of olive oil rich diet consumption on plasma omentin concentration in overweight women

•    The effects of zinc supplementation on adiponectin, glycemic control and insulin resistance in patients with type II diabetes mellitus

•    The comparison of circulating levels of chemerin , adiponectin , insulin and glucose in obese with normal weight adolescent girls

•    Evalution of serum and portal system visfatin levels in morbidly obese paitents

•    The effect of weight reduction on plasma adipokine levels in morbidly obese subjects before and 1 month after bariatric surgery

•    Determination of circulating visfatin levels in patients with myocardial infarction

•    Determination of circulating serum visfatin level in patient with gestational diabetes

•    The effect of leptin administration on biomarkers of longevity, inflammation and hormonal adaptation after undergoing calorie restriction in rat

•    Plasma visfatin concentration in patients with metabolic syndrome and its contributing factors

•    The effects of green tea extract and association of common polymorphisms in the promotor of visfatin gene on blood visfatin and insulin resistance in patients with type

دکتر سعید حسینی:

•    بررسي ميزان شيوع سوء تغذيه در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي تحت درمان با همودياليز در بيمارستان هاي سينا و امير اعلم
•    مقايسه پراكسيداسيون چربي ها و آنزيم هاي آنتي اكسيداني در بيماران ديابتي نوع 2 كنترل نشده و كنترل شده
•    بررسي اضافه نمودن روغن هاي گياهي به شير مادر در وزن گيري نوزادان زير 1500 گرم متولد شده در سال هاي 81-82 در بيمارستان ولي عصر
•    بررسي عوامل دموگرافيك و فاكتورهاي خطر بيماري ديابت در جمعيت غربالگري شده  بالاي 30 سال
•    بررسي رابطه آديپوسيتوكين ها  ( ليپتين و اديپونكتين) با كنترل ديابت و آنتي اكسيدان هاي انزيمي در افراد ديابتي نوع 2
•    مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي (RTC)   تاثير خوراكي عسل طبيعي بر بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننذده به درمانگاه غدد بيمارستان  شريعتي بدون دستكاري در رژيم غذايي قبلي
•    بررسي اثر مصرف ماست پروبيوتيك بر برخي فاكتورهاي استرس اكسيداتيو و التهابي در زنان سالم
•    بررسي ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت تركيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به كبد چرب غيرالكلي و مقايسه آن با مردان سالم
•    بررسي ارتباط رژيم غذايي گياهخواري با سطح متابوليسم استراحت و برخي از فاكتورهاي استرس  اكسيداتيو
•    بررسي ارتباط بين ميزان متابوليسم استراحت و عوامل خطر كارديومتابوليك در افراد دچار اضافه وزن و چاقي
•    بررسي تاثير مكمل ياري با گلوتامين بر روي برخي از فاكتورهاي التهابي  متابوليكي و پر.فايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
•    بررسي اعتبار پرسش نامه تيروئيد و متابوليسم در تشخيص وضعيت متابوليسم افراد
•    بررسي ميزان متابوليسم استراحت (REE)، ترکيب بدن ،کمپلمان C3 سرم وشاخص هاي سندرم متابوليک درافراد مبتلا به سندرم چاقي با وزن نرمال در مقايسه باافراد سالم
•    بررسي اثرات مكمل هاي  غذايي ملاتونين, زعفران  و امگا 3 بر ميزان افسردگي و وزن زنان دچار افسردگي و اضافه وزن يا چاقي در مقايسه با گروه كنترل
•    اثر درماني رژيم كتوژنيك بر رشد تومور و طول عمر بيماران مبتلا به گلوبلاستوم مولتي فرم

 

دکترسيدعلي کشاورز:

•    اثر ويتامين هاي E,D توام آنها بروضعيت آنتي اکسيداني، شدت بيماري و سيتوکين ها در بيماران مبتلا به درماتيت آتيوپيت
•    تاثير مکمل ياري با ويتامين A بر الگوي سرمي سيتوکين هاي سيستم ايمني، پروفايل ليپيدي و هورمون هاي تيروئيدي در زنان چاق (پايان نامه دکترا)
•    بررسي اسيدهاي چرب امگا 3 بر نوروپاتي و تغييرات سطح عوامل التهابي در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني با  داروي پاکلي تاکسل (پايان نامه دکترا)
  

دکتر حامد پورآرام:

•    National integrated micronutrient survey II
Co-investigator & scientific committee member
          2012-2014
          MOH & UNICEF & TUMS

•    Efficacy of milk fortification with vitamin D
          Co-investigator
            2012
          MOH & EMRC
•    National salt consumption reduction and advocacy package
          Co-investigator
          2011-2012
          MOH & CRC Isfahan

•    the efficacy of Zinc supplementation among children
          Main Investigator
         2011-
          MOH

•    The effect of flour fortification program on oxidative stress biomarkers among non anemic adult
           Leader
           2007-2010
          NNFTRI & MOH&
         Vienna university

•    Effect of folate and iron fortified bread on vitamin B12 and folate status of 60-70 hyperhomocysteinemic subjects
          Consultant
          2007-2009
          NNFTRI

•    Effect of folic acid in flour fortification program in Golestan, IRAN
          Main Investigator
          2007-2009
          MOH & ME

•    Impact of flour fortification program
          Main Investigator
          2007-2008
         MOH & ME

•    Assessment of new Premix in Flour Fortification Program., Dailam (City)
         Main Investigator
         2005-2007
        MOH & ME,DSM

•    Anthropometric and Nutritional Index Survey ANIS 2 Fars &Kohkiloie,Iran
         Team leader
          2004
         MOH & ME & UNICEF

•    KAP survey about fortification in 3 provinces in Iran
         Co-investigator
         2004
        MOH & ME and Epidemiological Council in Iran (ECI)

•    Midterm Evaluation of Flour Fortification in Bushehr ,
         Co-investigator
         2003
        MOH & WORLD BANK

•    The Mapping of the out patient Health Care facilities in Iran
         Leader
         2003
        WHO
•    Prevalence of Goiter on school children, Kerman, Iran
          Team leader
           2002
          MOH & ME and UNICEF
•    Micronutrient Survey in Iran (NIMS)
          Co-investigator
          2001
          MOH, NNFTRI, and UNICEF

•    Baseline Survey for Flour Fortification Program in Bushehr
          Investigator
           1999
           MOH & ME

•    Nutritional Support for Children in poor families
         Co-investigator
          1999
         MOH & ME, Emdad Committee

•    Assessment of UNICEF Electronic Scale
         Co-investigator
          1999
          UNICEF

•    DHS in Iran
          Co-investigator
           1999
MOH & ME,UNFPA

دکتر سکینه شب بیدار:

•    Micronutrient deficiency and risk factors associated with cardiovascular disease
     (Tehran Lipid and Glucose Study) (in R.I.E.S,  as assistant, from 2009-up to now)

•    Effect of regular black tea intake on serum levels of gluthatione and superoixde               dismutase in type 2 diabetics (in NNFTRI, as co-researcher)

•    Determination of VDR single nucleotide polymorphisms (SNPs) and their roles in       efficacy of vitamin D-fortified yogurt drink on the metabolic-, inflammatory – and oxidative stress markers in type 2 diabetic patients (in NNFRTI, as a thesis        project,2009 up to now)

دکتر گیتی ستوده:

•    مقايسه تنوع غذايي، اندازه هاي تن سنجي و ترکيب بدن در افراد مبتلا به کبد چرب با افراد سالم
Status: Running, Executers      گيتي ستوده - فريدون سياسي - ذوالفقاري,

•    بررسي ميزان توجه پايدار و ارتباط آن با تنوع رژيم غذايي، اندازه هاي تن سنجي و سطح انتي اکسيدان‌هاي خون در زنان
:Status: Running, Executers گيتي ستوده - فريدون سياسي - فريده شيراسب,

•    بررسي تنوع رژيم غذايي و ارتباط آن با اندازه هاي تن سنجي، ترکيب بدن و ظرفيت کل آنتي اکسيداني خون در زنان سالم
Status: Running, Executers :گيتي ستوده - الهام نارمکي

•    مقايسه الگوي رژيم غذايي، معيار هاي سندرم متابوليک و برخي پيراسنج هاي بيوشيميايي در بيماران مبتلا به افسردگي عمده تک قطبي با افراد سالم
Status: Running, Executers: :گيتي ستوده - مريم خسروي,

•    بررسي رضايت از وزن و عوامل مرتبط با آن در زنان بزرگسال شهرستان نوشهر
Status: Completed, Executers :گيتي ستوده - مريم پاشا,

•    مقايسه وضعيت تغذيه زنان مبتلا به پرفشاري خون بارداري با زنان باردار سالم در بيمارستان شهيد اكبر ابادي تهران
Status: Completed, Executers :احمد رضا درستي - گيتي ستوده - الهام کاظميان,

•    اثر مکمل ياري با ال-آرژنين بر روي شاخص هاي گلايسمي دربيماران مبتلا به پيش ديابت
Status: Completed, Executers: :احمد ساعدي - گيتي ستوده - مريم ميرفتاحي,

•    مقايسه وضعيت آنتي‌اکسيداني خلبانان با کادر اداري هواپيمايي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
Status: Completed, Executers :گيتي ستوده - محمد اميني - الهام اميري,

•    بررسي وضعيت استفاده از انواع مكمل هاي غذايي در زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران
Status: Completed, Executers :گيتي ستوده,

•    بررسي تصور زنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران و همسرانشان از وضعيت وزن زنان
:Status: Completed, Executers گيتي ستوده,

•    بررسي تاثير مصرف آب انار بر برخي فراسنج هاي بيوشيميايي و فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
Status: Completed, Executers:گيتي ستوده - فريدون سياسي - گلبن سهراب,

•    بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي عمومي و آندروئيدي و ارتباط آن با ويژگي هاي باروري و الگوي تغذيه اي در زنان اسلامشهر
Status: Completed, Executers :گيتي ستوده - شهلا خسروي,
Assessing antioxidant capacity of fruits and their Physiological impact  
Status: Completed, Location: امريکا,

•    بررسي تاثير مکمل هاي ويتامين C و E برفراسنجهاي بيوشيميايي و فشار خون در زنان هيپرآندروژنيک
Status: Completed, Executers :دکتر فريدون سياسي - گيتي ستوده, Sponser: دانشگاه علوم پزشکي تهران,

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.