جدول مقایسه ای تعداد طرح ها و بودجه با تعداد مقالات منتشره در قیاس با H-Index دانشکده از سال 92 تا 94 :

 

سال  تعداد اعضای هیئت علمی  تعداد طرح ها  تعداد کل مقالات   مقالات ISIو Pubmed دانشکده بدون حذف مقالات مشترک  مقالات ISIو Pubmed دانشکده باحذف مقالات مشترک H-Index  دانشکده 
1392  24  32  169  195   169 17 
1393   23  29  351 201   182 18 
1394 24 39 729 612 412 32

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.