1. طرح هاي كلان: طرح هاي كلان طرح هايي است كه با اعتبار مصوب و ابلاغ شده از سوي وزارت متبوع به اجرا در مي‌آيد.
  2. بين‌دانشکده ای: طرح مطالعات و تحقيقات بين ‌دانشکده ای در راستاي اهداف و برنامه‌ سوم توسعه
  3. رديف هاي متمركز: اعتبار اين طرح ها از محل رديف هاي متمركز پژوهشي و از طريق وزارت متبوع تأمين گرديده است و به اجرا در آمده است.
  4. همکاری با علم وصنعت: کلیه نیاز های پژوهشی، آموزشی فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت بصورت طرح (پژوهشی و خدماتی) ارائه و اعتبار کامل آن را تامین نموده باشند.
  5. طرح های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی: طرح های پرديس بين الملل در راستاي سياست اصلي بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشد. این طرح ها در جهت استفاده بهینه از فعاليت هاي پژوهشي به منظور تشويق پژوهش های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در سطح منطقه ای و بین المللی انجام می گیرد. همچنین گرانت طلايي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران به طرح هاي پژوهشي خاص كه توسط دانشگاهيان نخبه و دانشجويان ممتاز ارائه مي شود، تعلق می گیرد.

                                 ( Golden Grant   (TUMS International

  1. اعتبار پژوهشي بنياد ملي نخبگان ويژه استادياران جوان (كه به پاس تلاش‌هاي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني، به نام ايشان نام‌گذاري شده است) با هدف پيشبرد و ارتقاي پژوهش‌هاي استادياران جوان در بدو ورود به مراكز آموزشي و پژوهشي براي هزينه‌كرد توسط استادياران حائز شرايط، در اختيار دانشگاه محل خدمتشان قرار مي‌گيرد.

 جدول .انواع طرح ها و تعداد آن به تفکیک سال

نوع طرح 1392 1393 1394 جمع کل
طرح کلان *1 0 0 1
بين‌دانشکده ای 10 2 0 12
 ردیف های متمرکز 32 29 23 84
 همکاری با علم و صنعت 0 2 14

16

گرنت استادیاران جوان 0 4 2
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 0 2 15 17
جمع 43 39 54 136

 

* طرح" پژوهشي در وضعيت ريزمغذي هاي كشور پورا-٢" با بودجه کلان از سال 1391 و با مشارکت جمعی از اساتید دانشکده به اجرا درآمده وگزارش نهایی آن سال 1394 ارائه گردید.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.