معرفی معاونت پژوهشی:
یکی از ارکان مهم در پیشرفت و ارتقا سطح علمی هر کشور انجام تحقیق، پژوهش و ایجاد مستندات علمی جدید می باشد. برای انجام یک پژوهش دقیق و درست لازم است تمام مراحل با دقت برنامه ریزی شده و نظارت صحیح و کاملی بر روی آن اعمال شود. هدف اصلی معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی توسعه کمی وکیفی پژوهش های هدفمند و روزآمد دانشکده در راستای الویت های پژوهشی دانشگاه و نیازهای جامعه، ساماندهی امور پژوهشی وانجام هرچه بهتر پژوهش در زمینه های مختلف علم تغذیه می باشد و به این منظور وظایفی مانند حمایت و تقويت فرآیند تاليف كتب و مقالات علمي، پژوهشی توسط اعضا هیات علمی و محققین دانشکده، تشویق و حمایت از تعامل موثر با مراكز علمي، تحقيقاتي و صنایع داخلي و خارجي، توسعه كمي و كيفي مجلات و نشریات علمی پژوهشی در دانشکده، توسعه کمی وکیفی مراکز تحقیقاتی فعال و توسعه استفاده از نتايج تحقيقات كاربردي درجهت رفع نیازهای جامعه را در دستور کاردارد.

 

 

 

 

 سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت

عضو هیئت علمی

مرتبه ی علمی: استاد

لینک به CV

شماره تماس :021 88955569 

داخلی 105

 

 

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.