آزمایشگاه تغذیه بیوشیمی

با توجه به اينكه تمام واكنش هاي بيوشيميايي در داخل سلول صورت مي گيرد، طبيعتا جداسازي تغذيه و بيوشيمي غيرممكن است. بررسي واكنش هاي بيوشيميايي از جمله توليد انر‍‍ژ‍ي، اختلال در توليد انرژي، كاهش توليد انر‍ژي...

آزمایشگاه ژنومیک تغذیه

در آزمايشگاه ژنوميك تغذيه (Nutritional Genomics)، رابطه متقابل بين غذا و ژن مورد بررسي و آزمايش قرار مي گيرد. اين رابطه متقابل، در سطح مولكولي، در سه زمينه تقسيم بندي مي شود:...

آزمایشگاه تغذیه جامعه

مطالعات انجام يافته در زمينه امنيت غذايي خانوارهاي استان تهران نشان داده كه 27% جامعه شهري دچار كمبود خفيف و شديد انر‍ژي و 18% آنها دچار كمبود پروتئين هستند كه در روستا اين ارقام به ترتيب 18% و 14% مي باشد...

آزمایشگاه کشت سلولی

رابطه تغذيه و فرايندهاي سلولي و ملكولي موجب افزايش فهم و درك از ارتباط بين تغذيه و بيماري ها از طريق هدايت تحقيقات پايه با استفاده از مدل هاي سلولي و ملكولي مي باشد...

آزمایشگاه تغذیه بالینی

آزمایشگاه تغذیه بالینی ، زیرمجموعه ای از آزمایشگاه کل دانشکده میباشد که هدف آن اندازه گیری میزان متابولیسم انرژی فرد در شرایط مختلف میباشد...

مرکز پژوهش های حیوانی

امروزه نقش و اهمیت حیوانات در زندگی انسان برکسی پوشیده نیست وکلیه افراد به نوعی در ارتباط با حیوانات میباشند وبجزموارد نادراین ارتباط یکطرفه بوده وغالبا در جهت بهبود...

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.