جناب آقای دکتر احمدرضا درستی مطلق

مدیر واحد فن آوری اطلاعات

لینک به CV 

 

سرکار خانم مهندس الهام طالب 

مسئول واحد فن آوری اطلاعات

تلفن: داخلی 132

 

 جناب آقای پیمان عنبری

کارشناس واحد فن آوری اطلاعات

تلفن: داخلی 131

   

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.