انتقادات و پیشنهادات

خواهشمند است در راستای ارتقای عملکرد دانشکده هر گونه انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال بفرمایید

با تشکر

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.