1- جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای دانشکده و اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و کارکنان و دانشجویان

2- حضور فعال بین روابط عمومی های دانشگاه و انعکاس اخبار دانشکده به دانشگاه

3- به روز رسانی اخبار سایت دانشکده و گرامیداشت مناسبتها

4- تهیه اعلامیه و اطلاعیه و بروشور رویدادهای مختلف در دانشکده

5- حضور در جلسات و مراسمها و تهیه گزارش و عکس برای سایت دانشکده و دانشگاه و در مجموع پل ارتباطی با مجموعه گسترده دانشگاه به عهده این واحد می باشد.

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.