رئیس دانشکده

 


 

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (SNSD) حاوی پیام تغذیه از بافت سلولی  مولکولی برای فرد و جامعه است که اصطلاحاً «سلول تا جامعه» نامیده می شود. این رهیافت هر سه سطح پیشگیری بیماری ها را پوشش داده و در ایران ، خاور میانه و بسیار از کشورهای جهان برای اولین بار مطرح شده است .
باعث غرور و افتخار من است که با اساتید فرهیخته و همکاران مجرب و هچنین در یک محیط علمی غنی همکاری می کنم و به همه همکارانی که در انجمن های علمی مرتبط با تغذیه و موضوعات سلامت فرد و جامعه می خواهند با دانشکده همکاری کنند خوشامد گویم.
امیدوارم که یک همکاری مثمر ثمر و مداوم با شما و انجمن های علمی تان داشته باشیم.   

                                                                                                                                                                                                        دکتر فریدون سیاسی
                                                                                                                                                                                                   رییس و استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دسترسی های سریع

در قسمت زیر می توانید با یک کلیک به مهم ترین بخش های سایت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دسترسی داشته باشید.