محسن منتظر دانشجوی ارشد علوم تغذیه از پایان نامه خود دفاع کرد

محسن منتظر دانشجوی ارشد علوم تغذیه از پایان نامه خود دفاع کرد

محسن منتظر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه از پایان نامه خود با موضوع "بررسی ارتباط عادات و رفتارهای غذایی و سبک زندگی با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع 2" یکشنبه 21 خرداد 1402 در سالن کنفرانس دانشکده دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، محسن منتظر دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه از پایان نامه خود با موضوع "بررسی ارتباط عادات و رفتارهای غذایی و سبک زندگی با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع 2"  یکشنبه  21 خرداد 1402 در سالن کنفرانس دانشکده دفاع کرد. 

 دکتر لیلا آزادبخت عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه دانشکده  و دکتر انسیه نسلی اصفهانی دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین) مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران اساتید راهنما و دکتر احمدرضا درستی مطلق مدیر گروه تغذیه جامعه دانشکده و  دکتر سمیه اصغری عضو هیات علمی گروه تغذیه بالینی دانشکده اساتید داور این پایان نامه بودند.

براساس نتایج این مطالعه ارتباط سبک زندگی از منظر عادات غذایی، فعالیت بدنی و استعمال سیگار با نمایه های خطر قلبی عروقی تشریح شد. یافته های این مطالعه نشان داد که مصرف عادت گونه نوشابه های شیرین شده با شکر، شیرین کننده های مصنوعی مانند ساخارین و استعمال سیگار با افزایش عوامل خطر عوارض قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد. در جهت مقابل، مصرف بیش تر قهوه، روغن زیتون و افزایش فعالیت بدنی با کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است.