ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع "بررسی تاثیر ویتامین C تزریقی در بزرگسالان مبتلا به سپسیس در بخش مراقبت‌های ویژه "

ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع

جلسه ژورنال کلاب امیرحسین همتی دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه ورژیم درمانی با موضوع "بررسی تاثیر ویتامین C تزریقی در بزرگسالان مبتلا به سپسیس در بخش مراقبت‌های ویژه" دوشنبه 19 تیر 1402 با حضور استادان و دانشجویان به صورت حضوری در سالن شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، جلسه ژورنال کلاب امیرحسین همتی دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه ورژیم درمانی با موضوع "بررسی تاثیر ویتامین C تزریقی در بزرگسالان مبتلا به سپسیس در بخش مراقبت‌های ویژه" دوشنبه 19 تیر 1402 با حضور استادان و دانشجویان به صورت حضوری در سالن شورا برگزار شد

براساس این مطالعه سپسیس به عنوان اختلال عملکرد ارگان و تهدید کننده حیات در پاسخ به عفونت ایجاد می شود. این اختلال نیمی از مرگ میر های بیمارستانی و بیش از 11 میلیون مرگ را سالانه به خود اختصاص میدهد درمان این اختلال شامل آنتی بیوتیک تراپی و حفظ علمکرد ارگان هاست. با توجه به اینکه ویتامین c  در گونه های انسانی سنتز نمی شود و از طرفی نقش آنتی اکسیدانی این ویتامین که می‌تواند استرس اکسیداتیو ایجاد شده به دنبال آسیب بافتی را کاهش دهد در این مطالعه مورد مداخله در بیماران سپسیس قرار گرفت. با توجه به ماهیت التهابی این اختلال  نویسندگان انتظار داشتند تا تزریق دوززهای بالا ویتامین c بتواند اختلال عملکرد و مرگ میر 28 روز بیماران بستری در  ICU را کاهش دهد. اما نتیجه حاصل از این مطالعه متفاوت بود و مرگ و میر و اختلال عملکرد ارگان در گروه دریافت کننده ویتامین C  21درصد بیشتر بود که البته این نتیجه ی متفاوت می توانست به علت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها از جمله شروع مداخله قبل از شروع پیک استرس اکسیداتیو باشد .

تصاویر

ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع ژورنال کلاب امیرحسین همتی با موضوع