ژورنال کلاب فاطمه نائینی با موضوع "بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین D و امگا-3 بر درد ناشی از بیماری اندومتریوزیس"

با توجه به ماهیت التهابی این اختلال شایع، بهتر است بیماران مبتلا به اندومتریوزیس از رژیم های غذایی ضد التهابی و همچنین ترکیبات ضد التهابی مثل ویتامین D و امگا-3 استفاده کنند، اما مصرف این مکمل های ضد التهابی باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، جلسه ژورنال کلاب فاطمه نائینی دانشجوی دکتری رشته علوم تغذیه با موضوع "بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین D و امگا-3 بر درد ناشی از بیماری اندومتریوزیسدوشنبه 18 اردیبهشت 1402 با حضور استادان و دانشجویان به صورت حضوری در سالن شورا برگزار شد. 

اندومتریوزیس از جمله مهم ترین اختلالات زنانه و در حال شیوع ایران و جهان است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات مکمل یاری ویتامین D و امگا-3 در این بیماران می باشد. با توجه به ماهیت التهابی اندومتریوزیس نویسندگان انتظار داشتند تا مکمل یاری با ترکیبات ضد انعقادی همچون ویتامین D و امگا-3 بتواند درد ناشی از آن را کاهش دهد. اما نتیجه حاصل از این مطالعه متفاوت بود که البته این نتیجه ی متفاوت می توانست به علت مجموعه ای از محدودیت ها از جمله حجم نمونه کم آن باشد. با توجه به ماهیت التهابی این اختلال شایع، بهتر است بیماران مبتلا به اندومتریوزیس از رژیم های غذایی ضد التهابی و همچنین ترکیبات ضد التهابی مثل ویتامین D و امگا-3 استفاده کنند، اما مصرف این مکمل های ضد التهابی باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد. 

تصاویر