آموزشی(کارگاه ها)

 

آموزشی (کارگاه‌ها)

این بخش وظیفه‌ی برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز دانشجویان را برعهده دارد. به طور کلی کارگاه‌های مرکز به دو گروه تقسیم می‌شوند; یک گروه از کارگاه‌ها، کارگاه‌های ثابت مرکز می‌باشند که در هر فصل به صورت منظم برگزار می‌گردند. این کارگاه‌ها عبارتند از: روش تحقیق، جستجو در منابع الکترونیک، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، نرم افزار رفرنس نویسی (EndNote)، آمار و SPSS و presentation skill.

گروه دیگری از کارگاه‌ها متناسب با نیازسنجی دانشجویان ارائه می‌گردند که اختصاصی دانشجویان دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم شناسی می‌باشند، از جمله کارگاه‌های تفسیر نتایج آزمایشگاهی، حمایت تغذیه‌ای (تغذیه‌ی روده‌ای و وریدی)، مهارت‌های زندگی می‌باشند.

از جمله ویژگی‌های دیگر کارگاه‌های مرکز تدریس کارگاه‌ها توسط دانشجویان می‌باشد، که سعی می‌شود از دانشجویان علاقه مند، مسلط و با تجربه در هر بخش استفاده شود.

پس از شرکت در هر کارگاه گواهی شرکت به دانشجویان داده می‌شود.

کارگاه‌های برگزار شده توسط واحد علوم تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان  در دوره‌ی دوم (سال 1393-94)

لیست کارگاهها نام مدرس تاریخ برگزاری تعداد شرکت کننده
حمایت های تغذیه ای ( تغذیه انترال و پارانترال) خانم فاطمه شکرزاده 27.06.93-30.06.93 12
آموزش فتوشاپ آقای محسن صدیقیان 14,16,19.07.93 8
کارگاه End Note مریم تاجیک 29.08.93 20
Search in TUMS and PubMed دکتر مرتضی پیش نمازی 25.08.93 15
تفسیر نتایج آزمایشگاهی آقای دکتر علیرضا محسنی 25.09.93 35
گروه اول SPSS خانم دکتر شب بیدار 29.07.93-06.08.93 25
گروه دوم SPSS خانم دکتر شب بیدار 04.10.93-11.10.93 30
مهارتهای زندگی دکتر مجتبی نیک پور 25.10.93-02.11.93 10
حمایت های تغذیه ای (تغذیه ی انترال و پارنترال) خانم فاطمه شکرزاده 03.12.93-10.12.93 14
مقاله نویسی دکتر کوشا پایداری 08.02.94-22.02.94 25