آئین نامه خدمات کتابخانه

منابع کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی شامل کتابهای چاپی به زبان فارسی و انگلیسی و کتاب الکترونیکی (در قالب فایل pdf) به زبان انگلیسی، کتابهای مرجع مانند لغت نامه و پایان نامه می باشد.

اعضا کتابخانه شامل اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده و دانشجویان رشته تغذیه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران است که می بایست با ارائه مدارک عضو شوند.

 

جامعه استفاده کننده

استفاده از منابع در محل کتابخانه با ارائه کارت شناسایی برای عموم مجاز است.

اعضا کتابخانه ( اعضا هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی ) و دارندگان معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند کتاب امانت بگیرند.  

امانت گیرندگان

 • اعضا کتابخانه.
 • دانشجویان رشته تغذیه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، در صورت عضویت در کتابخانه.
 • اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران، در صورت ارائه فرم امانت بین کتابخانه ای (معرفی نامه). 
 • سایر مراجعین امکان دسترسی به منابع و استفاده از خدمات را فقط در محل کتابخانه دارند .

 

شرایط امانت کتاب

 • اعضای کتابخانه

 

کتاب لاتین

 

کتاب فارسی

 

عضو

تعداد کتاب

مدت امانت

تعداد کتاب

مدت امانت

هیئت علمی

5

20

5

10

دانشجویان دکتری

3

20

3

10

دانشجویان ارشد

3

20

3

10

کارمندان

1

20

1

10

 

 • مدت امانت ممکن است بنا به تشخیص کتابدار تغییر کند.
 • ارائه کارت دانشجویی یا کارت عضویت کتابخانه جهت امانت کتاب الزامی است.
 • منابع پرمراجعه، تک نسخه، کتابهای مرجع و پایان نامه امانت داده نمی شود. مطالعه آنها فقط در محل کتابخانه امکان پذیر است.

       توجه: کتابهای پرمراجعه فقط برای تعطیلات پایان هفته امانت داده می شود.

 • سایر مراجعین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران (با ارائه فرم امانت بین کتابخانه ای)

 

کتاب لاتین

 

کتاب فارسی

 

مراجعین

تعداد کتاب

مدت امانت

تعداد کتاب

مدت امانت

هیئت علمی

3

15

3

10

دانشجویان دکترا و ارشد

2

15

2

10

کارمندان

1

15

1

     10

 

 • برای امانت گرفتن هر عنوان کتاب ارائه یک فرم امانت بین کتابخانه ای جداگانه لازم است.

 

تمدید کتاب

 • برای تمدید مدت امانت کتاب حداقل 24 ساعت قبل از موعد بازگشت اقدام شود.
 • تمدید کتاب می تواند به صورت حضوری یا از طریق شماره تلفن های دانشکده (داخلی 113) حداقل 24 ساعت قبل از موعد بازگشت صورت گیرد.
 • در صورتی که تمدید دقیقا در موعد بازگشت انجام گیرد، به همراه داشتن کتاب الزامی است. زیرا ممکن است کتاب قبلا" توسط شخص دیگری رزرو شده باشد.
 • تمدید مدت امانت با نظر کتابدار انجام می گیرد و ممکن است به دلیل مراجعین زیاد کتابی خاص در بازه زمانی مشخص، تمدید مقدور نباشد.
 • افراد غیر عضو که از طریق معرفی نامه کتاب امانت می گیرند، برای تمدید مدت امانت می بایست معرفی نامه جدیدی با تاریخ روز از کتابخانه محل خدمت یا تحصیل خود ارائه دهند.

 

رزرو کتاب

 • در صورتی  که کتاب درخواستی در امانت باشد ، متقاضی می تواند آن را رزرو نماید.
 • کتابخانه موظف است بعد از بازگشت کتاب، به مدت یک روز کتاب را برای متقاضی رزرو کننده، نگهداری نماید. چنانچه بعد از این مدت رزرو کننده مراجعه نکرد، کتاب را به فرد دیگری امانت دهد ویا مدت آن را تمدید نماید. اسامی افراد متقاضی کتاب به ترتیب اولویت در لیست رزرو ثبت خواهد شد.
 • امکان رزرو برای مراجعین با معرفی نامه وجود ندارد.

 

تاخیر در بازگشت کتاب و جریمه آن

 • امانت گیرنده موظف است کتاب را تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر به کتابخانه برگشت دهد. در غیر اینصورت طبق ضوابط و مقررات مشمول جریمه خواهد شد.

 

امانت بین کتابخانه ای

 امانت بین کتابخانه‌ای نوعی همکاری بین کتابخانه‌ای و فعالیت اشتراک منابع محسوب می‌شود . چنانچه کتاب مورد نظر اعضا در کتابخانه موجود نباشد، می توانند با دریافت معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از کتابخانه دانشکده تغذیه و با مراجعه به سایر کتابخانه های دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران کتاب مورد نظرشان را امانت بگیرند.

 • لازم است قبل از دریافت معرفی نامه از وجود کتاب مورد نظر در سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران اطمینان یابند.
 • فرم امانت بین کتابخانه ای فقط در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران اعتبار دارد.
 • با هر برگ معرفی نامه فقط می توان یک عنوان کتاب امانت گرفت.
 • فقط در تاریخ قید شده در معرفی نامه می توان به کتابخانه دیگر مراجعه نموده و کتاب امانت گرفت قبل و بعد از تاریخ قید شده، معرفی نامه اعتبار ندارد.
 • اعضا هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند با ارائه معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از کتابخانه محل خدمت یا تحصیل خود از کتابخانه دانشکده تغذیه طبق مقررات این کتابخانه کتاب امانت بگیرند.

 

جبران خسارت وارده به کتاب

در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن کتاب، می بایست عین کتاب خریداری و به کتابخانه تحویل شود. درصورتی که عین کتاب یافت نشود، آخرین ویرایش آن و یا پرداخت قیمت کتاب و یا طبق نظر رئیس کتابخانه کتاب دیگری جایگزین آن خواهد شد.

 

مقررات استفاده از پایان نامه

 • پایان نامه به هیچوجه امانت داده نمی شود.
 • مطالعه پایان نامه در محل کتابخانه برای عموم آزاد است.
 • فقط اعضا کتابخانه می توانند از بعضی از صفحات پایان نامه مانند نمودار، جدول و چکیده کپی و عکس تهیه کنند.
 • افراد غیر عضو می توانند از بعضی از صفحات پایان نامه مانند نمودار، جدول و چکیده فقط عکس تهیه کنند.

 

کتابخانه الکترونیک

 • فقط اعضا کتابخانه می توانند کتابهای الکترونیک (در قالب فایل pdf) را از کتابخانه دریافت نمایند.
 • استفاده از کامپیوترهای کتابخانه فقط به منظور جستجو در پورتال کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و بازیابی اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در این کتابخانه ها است.

 

کارگاه های کتابخانه

 • کتابخانه موظف است در آغاز هر سال تحصیلی جدید کارگاههای عملی جهت آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان ورودی جدید برگزار نماید.
 • کارگاه فقط برای افراد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی برگزار می شود.
 • شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد الزامی است. در غیر اینصورت عضویت آنها در کتابخانه مقدور        نمی باشد.
 • شرکت سایر دانشجویان مقاطع بالاتر، ورودی های سالهای قبل و کارکنان دانشکده بلا مانع است.
 • به منظور جلوگیری از تداخل برنامه کلاس درس دانشجویان و کارگاه کتابخانه ، آموزش دانشکده موظف است برنامه کارگاه را با هماهنگی کتابخانه در برنامه دانشجویان بگنجاند.

 

تسویه حساب

 • تمامی دانشجویان دانشکده و دانشجویان رشته تغذیه پردیس بین الملل در صورت فارغ التحصیلی، انصراف، ترک تحصیل، اخراج، انتقال و میهمان شدن در سایر مراکز آموزشی و هرگونه قطع ارتباط با دانشکده تغذیه موظف به اخذ برگه تسویه حساب از کتابخانه هستند.
 • دانشجویان میهمان در پایان دوره موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند.
 • اعضا هیئت علمی و کارکنان دانشکده در صورت قطع رابطه استخدامی (بازنشستگی، انتقال، ماموریت، مرخصی بیش از 3 ماه، استعفا و اخراج) موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند.
 • سایر اعضا هیئت علمی و کارکنان که با دانشکده تغذیه به صورتهای مختلف همکاری دارند در پایان دوره همکاریشان، موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند.
 • در هنگام تسویه حساب ارائه کارت عضویت کتابخانه الزامی است.

 

مقررات عمومی استفاده از کتابخانه

 • کتابخانه از ارائه خدمات به مراجعین بدون کارت عضویت (برای اعضا)،کارت دانشجویی یا کارت شناسایی برای افراد غیر عضو معذور می باشد.
 • خوردن و آشامیدن در کتابخانه ممنوع است.
 • رعایت آرامش و سکوت در کتابخانه الزامی است.
 • در هنگام انتخاب کتاب، از جابجایی کتب در قفسه خودداری شود.
 • ارباب رجوع ملزم به تکمیل "فرم آمار مراجعین کتابخانه" است.
 • به منظور استفاده از اینترنت ویا Laptop از سالن مرکز کامپیوتر استفاده شود.