دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

مقررات استفاده از کتابخانه

امانت گیرندگان

 • اعضا هیئت علمی و دانشجویان دانشکده تغذیه با ارائه کارت دانشجویی.
 • دانشجویان رشته تغذیه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارائه کارت دانشجویی.
 • دانشجویان میهمان با ارائه معرفی نامه از اداره آموزش دانشکده تغذیه و کارت دانشجویی (یا کارت ملی)، برابر زمان میهمانی و با الزام تسویه حساب در پایان دوره مربوطه.

شرایط امانت کتاب

 • افراد دانشکده تغذیه

 

کتاب لاتین

 

کتاب فارسی

 

عضو

تعداد کتاب

مدت امانت

تعداد کتاب

مدت امانت

هیئت علمی

5

20

5

10

دانشجویان دکتری

3

20

3

10

ارشد

3

20

3

10

کارمندان

1

20

1

10

 •  مدت امانت ممکن است بنا به تشخیص کتابدار تغییر کند.
 •  ارائه کارت دانشجویی جهت  امانت کتاب الزامی است.
 • منابع پرمراجعه، تک نسخه، کتابهای مرجع و پایان نامه امانت داده نمی شود. مطالعه آنها فقط در محل   کتابخانه امکان پذیر است.

توجه: کتابهای پرمراجعه فقط برای تعطیلات پایان هفته امانت داده می شود.

 • سایر مراجعین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

(با ارائه فرم امانت بین کتابخانه ای)

مراجعین

کتاب لاتین

 

کتاب فارسی

 

تعداد کتاب

مدت امانت

تعداد کتاب

مدت امانت

هیئت علمی

3

15

3

10

دانشجویان دکترا و ارشد

2

15

2

10

کارمندان

1

15

1

10

 

تمدید کتاب

 • برای تمدید مدت امانت کتاب حداقل 24 ساعت قبل از موعد بازگشت اقدام شود.
 • تمدید کتاب می تواند به صورت حضوری یا از طریق شماره  تلفن های دانشکده (داخلی 113) حداقل 24 ساعت قبل از موعد بازگشت صورت گیرد.
 •  در صورتی که تمدید دقیقا در موعد بازگشت انجام گیرد، به همراه داشتن کتاب الزامی است. زیرا ممکن است کتاب قبلا" توسط شخص دیگری رزرو شده باشد.
 • تمدید مدت امانت با نظر کتابدار انجام می گیرد و ممکن است به دلیل مراجعین زیاد کتابی خاص در بازه زمانی مشخص، تمدید مقدور نباشد.

رزرو کتاب

 • در صورتی که کتاب درخواستی در امانت باشد، متقاضی        می تواند آن را رزرو نماید.
 • کتابخانه موظف است بعد از بازگشت کتاب، به مدت یک روز کتاب را برای متقاضی رزرو کننده، نگهداری نماید. چنانچه بعد از این مدت رزرو کننده مراجعه نکرد، کتاب را به فرد دیگری امانت دهد ویا مدت آن را تمدید نماید. اسامی افراد متقاضی کتاب به ترتیب اولویت در لیست رزرو ثبت خواهد شد.

 تاخیر در بازگشت کتاب و جریمه آن

 • امانت گیرنده موظف است کتاب را تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر به کتابخانه برگشت دهد. در غیر اینصورت طبق ضوابط و مقررات مشمول جریمه خواهد شد.

امانت بین کتابخانه ای

 چنانچه کتاب مورد نظر اعضا در کتابخانه موجود نباشد، می توانند با دریافت معرفی نامه (فرم امانت بین کتابخانه ای) از کتابخانه دانشکده تغذیه و با مراجعه به سایر کتابخانه های دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران کتاب مورد نظرشان را امانت بگیرند.

 

 

 

تاریخ بروزرسانی:1401/09/1