ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

1

ناهید

آریائیان

51708541

2

علی اکبر

سهیلی ازاد

67712635

3

تیرنگ رضا

نیستانی

74800206

4

گیتی

ستوده لنگرودی

74800421

5

محسن

مداح

74800666

6

حسن

مظفری خسروی

75801697

7

فرزاد

شیدفر

76800489

8

هادی

طبیبی

76800520

9

مجید

کاراندیش

76800587

10

پروانه

یاوری

77400165

11

محمدحسن

افتخاری

77400273

12

مریم السادات

فروید

77400363

13

عصمت

ناصری

79104800

14

رضا

غیاثوند

80100395

15

شیما

جزایری

80100411

16

جان محمد

ملک زاده

80100416

17

جواد

نصراله زاده ممقانی

81100491

18

محمدحسن

جوانبخت

81100493

19

ناهید

آریائیان

81100500

20

شکوه

سربلوکی

82100409

21

فاطمه

حیدری

82100412

22

میرهاتف

شجاعی

82100422

23

آزیتا

حکمت دوست

83100657

24

محمدعلی

کاشانی فرید

84100451

25

امیر حسین

رمضانی احمد آبادی

92113206

26

سعیده

دلشاد اقدم

۹۵۱۱۳۲۰۸

27

الهام

ربانی

2980312711

28

مریم

آبشیرینی

3510229452

29

عاطفه

تهورگر

8711468003

30

پیام

فرح بخش فارسی

8721324001

31

مالک

علیمحمدی

8911323006

32

ساناز

غلامحسینی

8911323007

33

مریم

رزاقی

8911468003

34

هدی سادات

زاهدی

8911468013

35

مهدیه

حسین زاده

8921324003

36

آتنا

رمضانی

8921324004

37

زینت

مرتضوی

8921324008

38

عباس

یوسفی نژاد

8921324010

39

محدثه

آقاسی

9011323001

40

محمد

باقرنیا

9011323003

41

ریحانه

بصیرت

9011323003

42

مرضیه

عشوری

9011323008

43

الهام

نارمکی

9011323011

44

سمیه

یوسایی

9011323012

45

مریم

شجاعی زینجناب

9011466002

46

گل ناز

ارجمند

9011468001

47

عظیمه

ایزدی

9011468002

48

هاجر

توکلی

9011468003

49

نادیا

حفیظی راستابی

9011468005

50

رضا

دریابیگی

9011468007

51

حمید

ذوالفقاری

9011468008

52

سارا

راحتی

9011468009

53

معصومه

رفیعی

9011468010

54

مهرناز

ریاضیان

9011468011

55

مینا

عبداللهی

9011468014

56

سارا

مرادی

9011468019

57

پریوش

نورعلیئی

9011468022

58

سمیه

اطهاری نیک عزم

9021324001

59

هستی منصوره

انصار

9021324002

60

امراله

شریفی

9021324004

61

محمد رضا

شیری شاهسوار

9023475001

62

آزاده

امینیان فر

9101041612

63

کارولین

ابش زاده

9111323001

64

سیمین

سماوات

9111323007

65

سکینه

امینیان فر

9111468002

66

مینا

حاجی محمدی

9111468006

67

شایسته

خسروی

9111468007

68

منیره سادات

سید صالحی

9111468012

69

نیلوفر

شکوهی

9111468013

70

الهه

عابدی طالب

9111468016

71

مینا

علی نواز

9111468017

72

یاس

کالیکیاس

9111468019

73

زینت

محمدپور

9111468023

74

نوا

مرشدزاده

9111468025

75

فاطمه

محمد حسین زاده

9111468026

76

سروناز

مهرابیان

9111468026

77

پروانه

مهردادی

9111468027

78

جلال

مولودی

9111468028

79

مینو سادات

باقری نراقی

9121324003

80

سوگند

توکلی

9121792248

81

فاطمه

محمد حسین زاده

9122967028

82

سماء

بیطرفان

9123228462

83

بنت المهدی

صاحب نسق

9123323009

84

ویدا

بیطرفان

9123468002

85

مهرنوش

شفاعت دوست

9123468007

86

الهه

عابدی طالب

9127095378

87

سمیه

اطهاری نیک عزم

9128881058

88

مریم

الهام کیا

۹۱۲۹۲۶۰۰۰۰

89

راضیه

خالوئی فرد

9130322461

90

سید حسین

موسویان

9163070782

91

لیلا

خرمی نژاد

۹۱۷۸۱۵۰۹۱۸

92

ناصح

پهلوانی

9187810104

93

علی

چراغی

9191060017

94

شهاب

علیزاده

9197604090

95

مطهره

مخدومی

9211323001

96

مطهره

مخدومی ارضتی

9211323001

97

الهام

ریانی

٩٢١١٣٢٣٠٠٣

98

مهرآسا

محمدصادقی

9211323005

99

سمانه

انصاری

٩٢١١٣٢٣٠٠٨

100

سمانه

انصاری

٩٢١١٣٢٣٠٠٨

101

فهیمه

آق

9211323010

102

سیده زهرا

سادات

9211323011

103

سید رضا

سبحانی

9211323012

104

شیرین

جعفری سلیم

٩٢١١٣٢٣٠١٣

105

سمیه

احمدی

9211468001

106

مهران

رحیم لو

9211468002

107

لقمان

شریفی

9211468012

108

ندا

فروهی

9211468014

109

فاطمه

رهروانی

٩٢٢١٣٢٣٠٠١

110

ساراگل

ایمری

9311323002

111

فائزه

ثقفیان

9311323003

112

ریحانه

خراسانیها

9311323005

113

محمد حسین

رحیمی

9311323006

114

فرناز

سپندار

۹۳۱۱۳۲۳۰۰۷

115

افسون

عبداللهی

9311323008

116

شیوا

کاظمی

9311323009

117

الناز

موحدی

9311323010

118

الهام

یعقوبی

9311323011

119

لیلا

خرمی نژاد

9311323012

120

مهسا

حاتمی

9311468001

121

شهاب الدین

رضایی

9311468002

122

ندا

سوید

9311468003

123

حامد

محمدی

9311468010

124

مهدی

ملاحسینی

9311468011

125

رضا

محسنی

9311468012

126

فائزه

سیاه وش

۹۳۱۱۷۰۴۰۰۲

127

فاطمه

عظیمی

9311704005

128

کتایون

باقری

9311704008

129

آزاده

دهقانی کری بزرگ

9313421003

130

مهسا

کاظمی فر

9313421004

131

زهرا

ویسی

9313421006

132

سمانه

خسروی

9313480002

133

محدثه

آقاسی

9323324001

134

زهرا

اصلانی

9411323002

135

هلیا

پورمند

9411323003

136

نسیم

پیرهادی

۹۴۱۱۳۲۳۰۰۴

137

پوریا

تندکار

9411323005

138

سوده

جعفری مرام

9411323006

139

فرزانه

جهانگیر

۹۴۱۱۳۲۳۰۰۷

140

مهشید

سلیمانی

۹۴۱۱۳۲۳۰۰۹

141

سمیه

فتاحی فرادنبه

9411323011

142

هانیه

مالمیر

9411323012

143

شمس

میرزایی

9411323013

144

حنا

ارغوانی

9411468002

145

میثم

زارع زاده

9411468007

146

نسیم

قدوسی

۹۴۱۱۴۶۸۰۱۰

147

حامد

کرد ورکانه

9411468011

148

عطیه

میرزابابایی

9411468013

149

زینب

نائینی

9411468014

150

زینب

نورمحمدی

9411468015

151

حسام

اسحاقی شهرضایی

9411704001

152

نرگس

حسنی

9411704002

153

کاترین

مجاری

۹۴۱۱۷۰۴۰۰۳

154

انیسه

وطن دوست

9411704005

155

سارا

پردل

9413323001

156

یاسر

شریف

9413323002

157

فرزاد

محمدی

9413323003

158

نیلوفرسادات

مداحی

9413323004

159

یاسمن

نصیر

9413323005

160

ملاحت

خدادادی مفروزلو

9413468001

161

مهتاب

زارعی

9413468002

162

نسیم

مختاری

9413468004

163

سمیه

تاجیک

9413468005

164

فرشته سادات

پورسیدآقایی

۹۴۲۱۷۰۴۰۰۱

165

سما

آقابابایان

9511323002

166

سارا

پویان

9511323003

167

علی

نظری

9511323006

168

فرنوش

قماشی

9511323010

169

نسیم

سعیدی فرد

9511323011

170

وجیهه

آقامحمدی

۹۵۱۱۴۶۸۰۰۱

171

زهرا

اکبرزاده

9511468002

172

منیژه

داروغگی مفرد

9511468003

173

مریم

صفابخش

9511468005

174

حدیث

مظفری

9511468007

175

سید محمد

موسوی

9511468008

176

نیلوفر

رسائی

9511468009

177

مهناز

سلمانی

9511468011

178

نادیا

بابایی

۹۵۱۱۴۶۸۰۱۲

179

سیده فاطمه

فاطمی

9511468013

180

شایان

شریفی

9511468015

181

فروزان

رجب زاده

۹۵۱۱۷۰۴۰۰۴

182

نفیسه

عزیزاللهی

9511704005

183

مهدیه

انتظاریان

9513323001

184

سمیرا

داورزنی

9513323002

185

آسا

اکبری صدیق

9513323004

186

الهه

رشیدبیگی

۹۵۱۳۳۲۳۰۰۵

187

لیلیت

سرداری مسیحی

9513468002

188

عاطفه

سیف الهی طرقی

۹۵۱۳۴۶۸۰۰۳

189

محدثه

حسن زاده

9513468005

190

مهدیه

ریحانی

9517142513

191

علی

شیخی

9611323008

 

دانش آموختگان دانشکده