دکتر محمدحسن جوانبخت

دانشیار 

گروه تغذیه سلولی و مولکولی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

لینک به CV

تلفن:021 88955569 

داخلی 101

 

 

 

پیشگیری از بیماری‌ها و راه‌های علمی آن از واژه‌های معمول در سلامت و علوم پزشکی است.

بارها نقش پیشگیری در مقایسه با درمان و بررسی و راهکارهای مناسب آن در سطح اجتماع مورد تأمل صاحب‌نظران بوده است. در سلامت یکی از کلیدواژه‌های موردتوافق، نقش تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌هاست.خصوصاً با افزایش روند روبه رشد بیماری‌ها غیر واگیر و دقت در چگونگی کنترل این شتاب چشمگیر توسل به روش‌های مختلف موردبحث بوده است که در این راستا نقش تغذیه سالم با اتکا به شواهد و مستندات مختلف به اثبات رسیده است. لازمه آن دستیابی به مواردی که با اتفاق‌نظر کامل همراه نیست نیاز به پژوهش‌های علمی استاندارد را می‌طلبد و می‌تواند به‌عنوان یکی از رویکردهای تحقیق در علم تغذیه موردتوجه قرار گیرد.

با توجه به نیاز جامعه به دستیابی به اطلاعات دقیق در مبانی علم تغذیه و خلأ نسبی آن، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی تصمیم به راه‌اندازی وب‌سایت خود با نیت انتقال صحیح و آکادمیک داده‌های علمی نموده است.

دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تکیه به اهداف  عالیه تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در حیطه علوم تغذیه تأسیس و در راستای نقش ویژه این علم در پیشگیری در بیماری‌ها از یک‌سو و کاهش خطر بیماری‌ها از سوی دیگر به پژوهش‌های راهبردی در این راه می‌پردازد.

 تعامل ویژه با صاحب‌نظران این علم و تبادل اطلاعات علمی با فرهیختگان رشته‌های دیگر به‌عنوان یکی از اهداف این مرکز علمی محسوب می‌شود. با توجه به گستردگی علوم از یک نگاه و پیوستگی آن‌ها از نگاه دیگر و شتاب روزافزون پیشرفت علم، این دانشکده با رویکرد تغذیه از سلول تا جامعه و بالین برنامه‌های آکادمیک خود را با تکیه‌بر نظرات اساتید فرهیخته و مجرب اجرایی خواهد کرد

فرهنگ صحیح غذایی و استفاده بهینه از منابع غذایی در راستای پوشش دادن به نیازهای فیزیولوژیک بدن در شرایط طبیعی و تکه بر اهمیت رژیم‌های غذایی ویژه در شرایط خطر برای جلوگیری از ابتلا به بیماری و یا تجویز رژیم مناسب از بیماری‌های مختلف برای پیشگیری از عوارض آن‌ها و یا کنترل بیماری از مواردی است که به آن پرداخته می‌شود. امید که با تکه بر آخرین حقایق علمی و با تأکید بر پژوهش‌های جدید علم تغذیه و انعکاس ویژه آن در جامعه، پایه‌های ارتقاء عمومی این علم در سطح جامعه مستحکم گردد.

 

امید به پیشرفت و تعالی روزافزون و همکاری گسترده با صاحب‌نظران.