راهنمای دریافت نام کاربری و کلمه عبور برای استفاده خارج از شبکه از پایگاه های اطلاعاتی (VCampus)

https://diglib.tums.ac.ir/uploads/48/old/username.pdf

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروزرسانی:1401/07/23