طرح های در حال اجرای سال 1401

عنوان طرح

نام مجری

تاثیر مصرف مکمل ویتامین  C بر سطوح سرمی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و رپیگمانتاسیون پوست در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

ثریا ابراهیم پور کوجان

بررسی ارتباط مصرف غذاهای فوق فرآوری شده با وضعیت گلیسمیک در مبتلایان به دیابت نوع 2: یک مطالعه مورد-شاهدی

سکینه شب بیدار

بررسی ارتباط میکروبیوتای دستگاه گوارش با روند کاهش وزن در بیماران پس از جراحی های باریاتریک مراجعه کننده به مراکز جراحی های چاقی

خدیجه میرزایی

بررسی میزان و عوامل تعیین کننده پایبندی به هرم رهنمودهای غذایی ایران  و ارتباط آن با برخی بیماری ها در نمونه ای از جمعیت بزرگسال ساکن شهر تهران

سکینه شب بیدار

بررسی ارتباط فولات رژیم غذایی و ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال: یک مرور نظام مند فراتحلیل مدل سازی شده پاسخ به دوز مطالعات کوهورت

غلامرضا محمدی فارسانی

بررسی ارتباط وضعیت تغذیه با شدت و فعالیت بیماری در افراد مبتلا به اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی

حامد محمدی

بررسی اثر مکملیاری با روی بر علائم بالینی، کیفیت زندگی  و تاثیر آن بر بیومارکرهای های التهابی و بیان ژن های NF-kB، کالپروتکتین، TLR-4 و TNF-α در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو

غلامرضا محمدی فارسانی

بررسی تاثیر مصرف مکمل تغذیه‌ای دهانی (ONS) بر وضعیت تغذیه‌ای و بالینی بیماران تحت پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی خون‌ساز

حامد محمدی

بررسی تاثیر رژیم غذایی با محدودیت متوسط کربوهیدرات دریافتی بر ترکیب میکروبیوم روده و فراسنج های متابولیکی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک

احمد اسماعیل زاده

بررسی ارتباط بین رژیم غذایی مبتنی بر گیاه با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال زودرس: یک مطالعه مورد-شاهدی

راضیه خالوئی فرد

بررسی تاثیر رژیم های غذایی کاهش وزن مختلف قبل از عمل بر پیامد های جراحی های باریاتریک: یک مطالعه مروری سیستماتیک و فراتحلیل

راضیه خالوئی فرد

ارتباط دریافت فیبر غذایی با خطر بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) : یک مرور نظام مند و فراتحلیل بر روی مطالعات مقطعی

حسین ایمانی

بررسی ارتباط نمایه خوراک سالم و خود رتبه بندی سلامت در جمعیت بزرگسال ساکن شهر تهران

سکینه شب بیدار

بررسی مقایسه ای الگوهای غذایی شناسایی شده با استفاده از رگرسیون رتبه بندی کاهش یافته و تحلیل مولفه های اصلی با مقاومت به انسولین و نشانگرهای تجمع چربی در بدن در جمعیتی از بزرگسالان ایرانی

سکینه شب بیدار

بررسی برهمکنش پلی‌مورفیسم ژن کاوئولین 1 با شاخص‌های کیفیت چربی غذایی و ارتباط آن با شاخص چاقی احشایی و شاخص چاقی بدنی در میان زنان دارای اضافه وزن یا چاقی: یک مطالعه مقطعی

خدیجه میرزایی

بررسی برهمکنش بین امتیاز خطر ژنتیکی با شاخص‌های کیفیت چربی غذایی بر عوامل خطر  کاردیومتابولیک در زنان دارای اضافه وزن و چاق مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تهران

خدیجه میرزایی

بررسی ارتباط الگوهای غذایی شناسایی شده با روش تحلیل کلاس پنهان با خطر ابتلا به سرطان پستان : یک مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان

سکینه شب بیدار

بررسی وضعیت تغذیه کودکان مبتلا به فنیل کتونوری استان البرز

هدی درخشانیان

هزینه انرژی زندگی در کشورهای در حال توسعه (پروژه آکادمی علوم چین، کمربند و جاده)

کوروش جعفریان

بررسی ارتباط شاخص آنتی اکسیدانی تام رژیم غذایی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان رازی

ثریا ابراهیم پور کوجان

نابرابری های چاقی در ایران : تعیین کننده ها و گزینه های سیاستی پیش رو

حامد پورآرام

بررسی اثر رژیم روزه داری متناوب به تنهایی و توامان با مکمل پروبیوتیک در مقایسه با رژیم غذایی با محدودیت کالری بر اندازه/نمایه های تن سنجی، ترکیب چربی خون، وضعیت گلایسمیک، زیست نشانگرهای هورمونی، التهابی و تنش اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

کوروش جعفریان

بررسی عوامل موثر بر دسترسی به غذا در خانوارهای ایرانی به تفکیک دهک های درآمدی شهری و روستایی براساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی سال های 1384 الی 1399 و ارائه پیشنهادات سیاستی جهت بهبود دسترسی به غذا

حامد پورآرام

ارتباط بین شاخص نوشیدنی سالم با انواع فنوتیپ های چاقی در زنان چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تهران

خدیجه میرزایی

ارتباط بین شاخص نوشیدنی سالم با کیفیت زندگی در زنان چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تهران

خدیجه میرزایی

بررسی تاثیر مکمل یاری با ویتامین D بر سطوح سیتوکین های بزاقی در بیماری های دهان و دندان: یک مطالعه مروری نظام مند و آنالیز ساختار یافته

ثریا ابراهیم پور کوجان

بررسی میزان اجرای دستورالعمل های تسریع بهبودی پس از عمل جراحی (تغذیه، جراحی و بیهوشی) در جراحی های کولورکتال

راضیه خالوئی فرد

بررسی تاثیر مصرف ماست سین بیوتیک نو طراحی شده بر سطوح سرمی بیومارکرهای التهابی و بیان ژن فاکتور التهابی NF-κB  و ژن های مرتبط با متابولیسم لیپید در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک

حسین ایمانی

بررسی واسطه گری نشانگرهای التهابی  Beta1 IL- و TGF-Beta در حوزه ارتباط بین بار انسولین رژیمی، شاخص انسولین رژیمی با فنوتیپ های متابولیک سالم و ناسالم در زنان دارای اضافه وزن و چاق مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران

خدیجه میرزایی

بررسی ارتباط بین شاخص گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی با کیفیت خواب و ریتم شبانه روزی در زنان دارای اضافه وزن و چاق شهر تهران

خدیجه میرزایی

بررسی ارتباط بین امتیاز تعادل اکسیداتیو "برگرفته از رژیم غذایی و سبک زندگی" با پروفایل کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در بیماران دیابتی مبتلا به نفروپاتی

لیلا آزادبخت

بررسی ارتباط دریافت غذایی کلسیم و لبنیات و نسبت پروتیین و چربی غیر لبنی به لبنی با شاخص های جدید تن سنجی  و عوامل خطر جدید بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

لیلا آزادبخت

ارتباط بین شاخص نوشیدنی سالم و سلامت روان در زنان چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تهران

خدیجه میرزایی

بررسی اثر مصرف مکمل‌های پره/پرو/سین بیوتیک بر بر پارامترهای هورمونی، نشانگرهای کنترل قند خون، چربی خون، شاخص های تن سنجی، بیومارکر استرس التهابی و اکسیداتیو در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: بررسی چتری از مطالعات مروری سیستماتیک و فراتحلیل0

کوروش جعفریان

بررسی ارتباط محور فیبر- میکروبیوتای انتخاب شده- اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با وضعیت سلامت روان در زنان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

خدیجه میرزایی

بررسی ارتباط محور پلی فنول- میکروبیوتای انتخاب شده- اسیدچرب کوتاه زنجیر با برخی از عوامل تنظیم کننده اشتها در زنان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

خدیجه میرزایی

تعیین برهمکنش دریافت نیتریت و نیترات غذایی با متابولیت های حاصل از میکروبیوم روده بر عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی در افراد بزرگسال

خدیجه میرزایی

بررسی تاثیر مصرف ماست سین بیوتیک نو طراحی شده بر اجزای سندرم متابولیک، وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی دیگر از عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک

سمیه اصغری ماهی آبادی