• فرم ارسال درخواست کتاب و ...

در صورتی که کتاب مورد نظر در کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی موجود نمی باشد، مشخصات آن را ذکر نمایید تا بعد از بررسی های لازم تهیه گردد.

1. مشخصات سفارش دهنده:

نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیک:

 

*هیئت علمی       دانشجو        کارمند   

2. مشخصات کتاب و ...

*عنوان:

*نویسنده:

مترجم/ویراستار:

*شابک:

*سال نشر:

ناشر:

  • لطفا در تنظیمات صفحه، فرم مورد نظر را جهت نمایش انتخاب نمایید.