روابط عمومی پل ارتباطی بین سازمان و مردم است و مسئولیت هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌های این دانشکده را با سایر زیر مجموعه‌های دانشگاه به عهده دارد. روابط عمومی دانشکده مسئولیت خطیر اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به اقدامات و فعالیت‌های دانشکده و اطلاع‌رسانی به اعضای هیات‌علمی، کارکنان و دانشجویان همچنین به روزرسانی اخبار سایت دانشکده و گرامیداشت مناسبت‌ها، تهیه اعلامیه و اطلاعیه و بروشور رویدادهای مختلف در دانشکده، حضور در جلسات و مراسمها و تهیه گزارش و عکس برای سایت دانشکده و دانشگاه و در مجموع پل ارتباطی با مجموعه گسترده دانشگاه می باشد.

 

 

                                                                                                                 

 

مسئول روابط عمومی 

تلفن تماس: 88955746 داخلی 

زهرا عبدالهی 

کارشناس روابط عمومی و خبر 

تلفن تماس: 88955746 داخلی 140