باسمه تعالی

منشور تعهد حرفه ای

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

با استعانت از یگانه بی مثالش و با تاکید بر اعتقاد راسخ به ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،

موارد زیر که با هدف تحقق آرمان های سازمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می گردد مبین منشوری است

که هر یک از آحاد افراد این دانشکده خود را ملزم به تبعیت کامل از آن می دانند.

 • التزام عملی به پذیرش مسئولیت های محوله، تاکید بر رعایت نظم و انظباط، حفظ ظاهر و باطنی آراسته منطبق با اخلاق و منش اسلامی، حضانت از اموال بیت المال و مقید به زمان انجام امور محوله
 • رعایت اصل مساوات، عدالت و انصاف و عدم تبعیض در ارائه خدمات با تقلید کامل به قوانین و مقررات و دیگر ضوابط اداری به کلیه ذینفعان و پرهیز از هرگونه سوئ استفاده از موقعیت های شغلی و تاکید کامل بر اصل رازداری و حفظ اسرار فردی اعم از حقیقی و حقوقی
 • پاسداشت حرمت والای شهیدان، جانبازان، فرهیختگان و پیشگامان عرصه علم و اخلاق در حوزه علوم تغذیه
 • تکریم ارباب رجوع و انجام امور مربوط به آنان در اقل زمان ممکن با تایید بر حفظ و اعتلای کرامت انسانی و شفاف سازی کامل فرایند کلیه امور از آغاز تا پایان
 • تبعیت از سلسله مراتب اداری، پایبندی به ارزش های گفتاری، کرداری و رفتاری و پرهیز از هرگونه تهمت، غیبت، افترا، دروغ و شایعه پراکنی
 • ارتقا و اعتلای سبک و سیاق آموزش با الهام از دانش روز رایج در جهان معاصر و تقویت و بهبود مهارت های حرفه ای فراگیرانسطوح مختلف حوزه تغذیه در نظام سلامت
 • تعهد به توانمندی حرفه ای و ضرورت آموزش مداوم و کسب مهارتهای روز حوزه علوم تغذیه
 • ارتقا و اعتلای سطح پژوهش های بنیادی و کاربردی، توسعه همکاری های پژوهشی با صنایع مرتبط با حوزه علوم تغذیه
 • تولید، اشاعه و انتقال دستاوردهای آموزشی و پژوهشی حوزه علوم تغذیه در صحنه داخلی و مجامع بین المللی
 • بهره گیری صحیح و اصولی از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی مدرن و پیشرو در عرصه اینترنت و تقویت تعاملات علمی با همتایان خارجی
 • ترویج فرهنگ مشارکت های گروهی و استفاده از خرد جمعی اذهان توسعه یافته در فضایی آکنده از نوآوری و بازآفرینی
 • ترمیم نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت، نقدپذیری و تلاش در جهت بهبود عملکرد با هدف افزایش کارایی و هره وری فردی و گروهی
 • تاکید بر اعتلای کیفی سطح سواد سلامت الکترونیک کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و تجهیز بستر سخت افزارری و نرم افزاری لازم جهت تغییر نوع تعاملات از روش سنتی به مدرن
 • توجه به بهداشت روان و سلامت جسمی با تاکید بر فعالیت های ورزشی و گروهی
 • تلاش در جهت تربیت نیروهای ارزشی، کارآمد و علمی با هدف هدایت آتی سکان آموزش عالی در حوزه علوم تغذیه کشور
 • ارجحیت منافع جامعه بر منافع فردی و تعهد به حفظ اعتماد از طریق مدیریت تعارات منافع