راهنمای پرسش از کتابدار

https://centlib.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/01/راهنمای-میز-مرجع-مجازی-کاربران.pdf

 

مراحل طرح پرسش:

1. ورود به سامانه https://centlib.tums.sc.ir

2. برروی آیکون " میز مرجع مجازی " کلیک نمایید.

3. در قسمت دپارتمان، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی را انتخاب نمایید.

4. شروع چت .