.لینکهای مفید

 

                                                                                       

http://research.ac.ir                                                 http://rsf.research.ac.ir                                           

                                                                       

 

 

کارگاه‌ های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران http://workshop.tums.ac.ir

مجله دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی   http://jnsd.tums.ac.ir

پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران https://libsoh.iums.ac.ir

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://nutrition.sbmu.ac.ir

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی http://nasrme.ac.ir/books

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد)http://books.research.ac.ir

کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا https://www.nlm.nih.gov

آمازون https://www.amazon.com     

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.