• تاریخ انتشار : 1402/06/26 - 10:59
  • تعداد بازدید کنندگان خبر : 91
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403

جلسه هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکشنبه 26 شهریور 1402 برگزار شد.

نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، جلسه هیئت رئیسه این دانشکده با حضور دکتر محمدحسن جوانبخت و سایر اعضا، یکشنبه 26 شهریور ۱۴۰۲  در سالن جلسات برگزار شد.

اعضای هیات رئیسه ضمن پراهمیت خواندن آغاز سال تحصیلی برای دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی بر برگزاری برنامه های در تراز دانشگاه علوم پزشکی تهران برای شروع نیمسال جدید و حضور دانشجویان نوورود تاکید کردند. 

در ادامه برنامه های مورد نظر هر کدام از معاونت ها مطرح، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت بهداشت دانشگاه تبادل نظر و مقرر شد هماهنگی های لازم جهت تفاهم نامه مذکور صورت گیرد.

در انتهای جلسه انتخاب اعضای شورای فرهنگی دانشکده و  شروع جلسات آن مورد بحث قرار گرفت. 

  • گروه خبری : آرشیو اخبار,حوزه ریاست
  • کد خبر : 246299
زهرا عبدالهی (سردبیر)
تهیه کننده:

زهرا عبدالهی (سردبیر)

تصاویر

نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403 نشست هیات رئیسه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیرامون آغاز سال تحصیلی 1402/1403