جلسه ی معاونت پژوهشی دانشکده با هدف ارتقاء فعالیت های ارتباط با صنعت برای اعضای هیئت علمی جدید روز سه شنبه مورخ 22/06/1401

 

جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با رویکرد ارتقا فعالیت های آن در تاریخ 27/06/1401

 

جلسه شورای ارتباط با صنعت با محوریت بررسی طرح های پژوهشی و برگزاری کارگاه های دانشجویی و تصویب 5 طرح در تاریخ 09/08/1401 

 

جلسه شورای ارتباط با صنعت دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی در تاریخ 07/12/1401با برگزاری 4 کارگاه خدماتی 

 

جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه و مدیر پژوهشی دانشگاه در تاریخ02/12/1401

 

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، با حضور هیئت رئیسه دانشکده 21/09/1401

کارگاه آقای دکتر محمدی فارسانی با عنوان " دوره ی آموزشی تغذیه در بخش مراقبت های ویژه" 03/10/1401 الی 17/10/1401 به مدت دو هفته

 

کارگاه خانم دکتر خالوئی فرد با عنوان " تنظیم اختلالات آب و الکترولیت" 15/10/1401

 

کارگاه خانم دکتر آزادبخت با عنوان " چگونه پروپوزال بنویسیم" 15/10/1401

 

کارگاه خانم دکتر ابراهیم پور با عنوان "رژیم درمانی بالینی در بیماران تحت اکسیژناسیون غشائی برون پیکری" 07/11/1401

 

کارگاه خانم دکتر ابراهیم پور با عنوان "رژیم درمانی بالینی در بیماران پوستی" در تاریخ 07/10/1401