دکتر غلامرضا محمدی فارسانی

معاون پژوهشی 

مرتبه علمی: استادیار

لینک به CV

تلفن : 02188955742

داخلی : 105

 

معاونت پژوهشی دانشکده مسئول تسهیل فرآیندهای پژوهشی  براساس سیاست ها و راهبردهای دانشگاه می باشد و هدف ارتقاء کیفی پژوهش ها و ارتقاء بهبود پژوهش ها را دارد.

اهداف :

ارتقاء روحیه پژوهش در دانشکده

ارتقاء کیفی پژوهش ها

تسهیل تصویب طرح های تحقیقاتی

انجام طرح های کاربردی

اولویت ها:

1- انجام پژوهش ها در راستای حل مشکلات جامعه

2-انجام طرح های کاربردی و هدفمند سازی پژوهش

3- کمک به افزایش کیفیت پژوهش ها ( راهکار های ارتقا کیفیت پروپوزال ها و بهبود کیفیت داوری طرح های پژوهشی )

4-تشویق محققین به سمت طراحی طرح های محصول محور

5.تسهیل فرآیند تصویب طرح ها ( برگزاری جلسه مشترک آموزش و پژوهش برای پایان نامه ها)

6. ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشکده

7.ارتقای روحیه پژوهش در دانشکده از طرق مختلف (نظیر برگزاری سخنرانی ماهانه پژوهشی و سخنرانی پژوهش و فارغ التحصیلان ،کارگاهها و برگزاری مناسبتها نظیر روز پژوهش)

8. سیاست استفاده از داوران خارج از دانشکده در طرح ها و حرکت به این سمت در حوزه داوری طرح ها و استفاده از داوران از سطح کشور

9.توجه به خروجی مناسب نتایج طرح های پژوهشی دانشکده

10.تقویت نیروی انسانی محقق

11- توجه به زیر ساختهای پژوهش

12-  تقویت پژوهشهای بین المللی و تشویق به حضور استاد مشاور بین الملل در طرح ها

13- توجه به اثرات پژوهشها و بررسی اثربخشی طرح های انجام شده

14- توجه به مقوله انتقال دانش (KTE )

ارزشیابی :

انجام ارزیابی درون هر ساله با پرسشنامه های روا و پایا از اعضای هیئت علمی

ارزیابی توسط دانشجویان با برگزاری نشست ها با دانشجویان